Produkty

Společnost FLACO Group nabízí produktové portfólio dle přání zákazníků s ohledem na bezpečnost počítačových sítí.

Zastáváme v tomto ohledu názor, není malých zakázek a snažíme se vyjít vstříc všem rozumným požadavkům našich zákazníků a případně tyto požadavky usměrňovat na základě konzultací. Není účelem prodat všem všechno, ale najít ucelené a rozumné řešení.