Potřebujete vypracovat nové, či aktualizovat stávající interní směrnice pro splnění GDPR? Máme pro Vás metodické vzory a šablony dle stanovisek, která jsou závazná a přijatá pracovní skupinou WP29.

GDPR FG ŠablonyTM je produkt, který je určen všem, kteří potřebují pomoci vyřešit komplexní požadavky na zabezpečení osobních údajů tak, aby byly v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "GDPR") a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "OOÚ")

GDPR FG ŠablonyTM obsahuje kompletní dokumentační zákadnu šablon, pracovních listů, procesů, principů a schémat homologovaných do českého práva. GDPR FG ŠablonyTM dokumentace je zpracována kompletně ve formátu Microsoft Office, tedy plně editovatelná a snadno přizpůsobitelná, pro okamžité použití.

Šablony dokumentů podle oblastí

Mapování:

 • Metodika mapování
 • Šablona mapování účelu a použití

Bezpečnost:

 • Analýza rizik
 • Seznam rizik
 • Metodika analýzy rizik

Práva subjektů:

 • Spisový a skartační řád
 • Specifikace požadavků na systémy
 • Pravidla pro nakládání s informacemi

Právo:

 • Registr porušení
 • Záznam o zpracování
 • Smlouva se zpracovateli
 • Prohlášení o aplikovatelnosti
 • Požadavek subjektu na přístup
 • Souhlas se zpracováním
 • Souhlas se zpracováním u dětí
 • Odvolání souhlasu
 • Odvolání souhlasu dětí

Přínosy GDPR FG ŠablonyTM

 1. Za zlomek ceny získáte zpracované know-how, které využijete pro tvorbu vlastních směrnic a analýz.
 2. Dokumentační základna povinných a doplňkových šablon je použitelná pro všechny organizace napříč spektrem podnikání.
 3. S naším řešením nebude problém integrovat ochranu osobních údajů GDPR do aktuálních směrnic, pravidel a procesů.
 4. Vytvoříte si i nová pravidla a nastavíte principy zodpovědnosti.
 5. Dokumentace vznikla postupně z našich úspěšných projektů integrace GDPR.
 6. Všechny šablony jsou snadno použitelné a jednoduše přizpůsobitelné. Jedná se o jednoduchého pomocníka pro zajištění souladu s Evropským nařízením GDPR.
 7. Ušetříte čas a peníze investovaných do shody s GDPR.
 8. Jsou určeny všem kdo pracují s osobními údaji v elektronické i papírové podobě.

-----------------------

Kontaktujte nás a získejte více informací.