GDPR FG Šablony

Potřebujete vypracovat nové, či aktualizovat stávající interní směrnice pro splnění GDPR? Máme pro Vás metodické vzory a šablony dle stanovisek, která jsou závazná a přijatá pracovní skupinou WP29.

GDPR FG Šablony je produkt, který je určen všem, kteří potřebují pomoci vyřešit komplexní požadavky na zabezpečení osobních údajů tak, aby byly v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „OOÚ“)

GDPR FG Šablony obsahuje kompletní dokumentační základnu šablon, pracovních listů, procesů, principů a schémat homologovaných do českého práva. GDPR FG Šablony dokumentace je zpracována kompletně ve formátu Microsoft Office, tedy plně editovatelná a snadno přizpůsobitelná, pro okamžité použití.

Více naleznete na VZORY ŠABLON.


Šablony dokumentů podle oblastí

Mapování:

 • Metodika mapování
 • Šablona mapování účelu a použití

Bezpečnost:

 • Analýza rizik
 • Seznam rizik
 • Metodika analýzy rizik

Práva subjektů:

 • Spisový a skartační řád
 • Specifikace požadavků na systémy
 • Pravidla pro nakládání s informacemi

Právo:

 • Registr porušení
 • Záznam o zpracování
 • Smlouva se zpracovateli
 • Prohlášení o aplikovatelnosti
 • Požadavek subjektu na přístup
 • Souhlas se zpracováním
 • Souhlas se zpracováním u dětí
 • Odvolání souhlasu
 • Odvolání souhlasu dětí

Přínosy GDPR FG Šablony

 • Za zlomek ceny získáte zpracované know-how, které využijete pro tvorbu vlastních směrnic a analýz.
 • Dokumentační základna povinných a doplňkových šablon je použitelná pro všechny organizace napříč spektrem podnikání.
 • S naším řešením nebude problém integrovat ochranu osobních údajů GDPR do aktuálních směrnic, pravidel a procesů.
 • Vytvoříte si i nová pravidla a nastavíte principy zodpovědnosti.
 • Dokumentace vznikla postupně z našich úspěšných projektů integrace GDPR.
 • Všechny šablony jsou snadno použitelné a jednoduše přizpůsobitelné. Jedná se o jednoduchého pomocníka pro zajištění souladu s Evropským nařízením GDPR.
 • Ušetříte čas a peníze investovaných do shody s GDPR.
 • Jsou určeny všem, kdo pracují s osobními údaji v elektronické i papírové podobě.