Outsourcing

Společnost FLACO group zabezpečuje systémovou podporu IT celých firem (cca. 5 – 500 PC), nebo jejich částí. Tzv. komplexní servis IT – návrh, realizace a dlouhodobá údržba sítí formou outsourcingu.

Co je to outsourcing?

Outsourcing je pojem, který vychází ze slov OUT (=vnější) a SOURCE (=zdroj) a znamená uskutečňování činností pomocí vnějších zdrojů. Metoda outsourcingu se provozuje již od sedmdesátých let a v létech osmdesátých se stala pro mezinárodní koncerny, jako např. Kodak, Xerox, GM, apod., součástí podnikových procesů pro vybrané podpůrné oblasti. V České republice máme dlouhodobou tradici v poskytování outsourcingu. V oblasti IT využívají outsourcingu společnosti, které poznaly, že vlastní vývoj a údržba jejich informačního systému je pro ně z ekonomického hlediska nevýhodná. Využívají služeb počítačových firem – poskytovatelů outsourcingu, kterým předají odpovědnost za návrh, budování a správu jejich informačního systému.

Proč právě outsourcing?

Firmy, specializující se na daný obor, mají zpravidla mnohem proškolenější a v dané problematice se orientující pracovní síly. Odpovědnost za problematiku nese jiný subjekt a výchozí firma se může plně věnovat svému oboru. Náklady na zajištění specializované činnosti jsou při využití outsourcingu zpravidla výrazně nižší. Zajišťování služeb pomocí outsourcingu je celosvětově zvyšujícím se trendem.

Důvody využití outsourcing

Firmy, specializující se na daný obor, mají zpravidla mnohem proškolenější a v dané problematice se lépe orientující pracovní síly. Odpovědnost za problematiku nese jiný subjekt a výchozí firma se může plně věnovat svému oboru. Náklady na zajištění specializované činnosti jsou při využití outsourcingu zpravidla výrazně nižší.

Zajišťování služeb pomocí outsourcingu je celosvětově zvyšujícím se trendem.